VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: Tấng 4 nhà A tháp đôi Mỹ Đình – Số 18 – Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại:  (84) 4. 37955296 - (84) 4.37955297 -  22107111 - Fax: (84) 4.37955298- DĐ: 0912821286 Email: congtyxaydungdcc.@gmail.com